ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 พ.ย. 60 - 5 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี :
5 ธ.ค. 60 , 12 ธ.ค. 60 , 19 ธ.ค. 60 , 26 ธ.ค. 60
3 ม.ค. 61 , 9 ม.ค. 61

 • www.readyenergy.com

 • Ready Energy

 • readydrink

กติกาการร่วมสนุก

image

image

image

image

image

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

กติกาวิธีการร่วมสนุก

รายละเอียด&เงื่อนไขรายการ

 • 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมายืนยันตัวเองที่บริษัทฯ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน , ใบเสร็จตัวจริง) ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะนำชื่อสำรองในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน
 • 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ทป.101/2544
 • 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • 4. พนักงานบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด , บริษัทฯ ในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • 5. ใบเสร็จ 7-Eleven ที่มีรหัสที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการดัดแปลงแก้ไข หรือชำรุดหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • 6. กติกาการตัดสินบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้โชคดี

สัปดาห์ที่ 1

 • 1. 089-442-06XX R#0000129410

 • 2. 064-829-97XX R#0000323731

สัปดาห์ที่ 2

 • 1. 095-158-31XX R#0000296953

 • 2. 095-595-92XX R#0000287030

สัปดาห์ที่ 3

 • 1. 084-652-04XX R#0000147036

 • 2. 086-973-85XX R#0000179651

สัปดาห์ที่ 4

 • 1. 098-383-89XX R#0000801363

 • 2. 086-560-02XX R#0000129530

สัปดาห์ที่ 5

 • 1. 095-559-05XX R#0000569666

 • 2. 087-191-37XX R#0001217753

สัปดาห์ที่ 6

 • 1. 086-744-59XX R#0000225618

 • 2. 092-156-95XX R#0000145566